REKISTERISELOSTE

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen

REKISTERISELOSTE:

​1.Rekisterinpitäjä:
BOHEME INTERIOR
Rälssintie 7 G 53, 00720 HKI
Y-tunnus 2527181-9

2.Rekisteriasioita hoitava henkilö:
Siru Fischer
p. 050 5421093
bohemeinterior@gmail.com

3.Rekisterin nimi
Boheme Interior sivuston asiakasrekisteri.

4.Henkilötietojen käyttötarkoitus
Henkilötietoja käytetään Bomeme Interiorin asiakkaan asiakassuhteen hoitamiseen, asiakasviestintään sekä markkinointiin.

5.Rekisterin tietosisältö
Rekisteri sisältää seuraavia tietotyyppejä:
Asiakkaan perustiedot: etu- ja sukunimi, yhteystiedot.
Asiakkaan tilaushistoria ja suunnitteluun liittyvät materiaalit.

6.Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakas itse antaessaan henkilötietojaan suunnittelutilauksen yhteydessä.

7.Tietojen luovuttaminen
Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

8.Rekisterin suojaus
Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä ja tiedostot on suojattu yritystoiminnassa normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka myönnetään vain rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvalle, jonka asemaan ja tehtäviin mainittu käyttöoikeus liittyy.

9.Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus
Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkistaa, mitä tietoja hänestä on rekisteriin talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää rekisteriasioita hoitavalle henkilölle ja sen on oltava kirjallinen ja allekirjoitettu. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään.